معرفی مسیر و تعریف نقاط مسیر برروی نقشه در برنامه سایبر وب

از مسیر، در نرم افزار حسابداری شایگان تحت وب (سایبر وب) در فرم‌هایی مانند زمان‌بندی مسیر یا تعریف نقاط مسیر روی نقشه استفاده می‌شود و برای دستگاه و تاریخ‌های مختلف قابل تنظیم است.

جهت تعیین مسیر جدید طبق موارد زیر عمل کنید:

 • از مسیر نقشه، معرفی مسیر را انتخاب کنید.
 • جهت تعریف مسیر جدید، روی جدید کلیک کنید.
 • نام مسیر مورد نظرتان را وارد کنید.
 • دکمه ذخیره را انتخاب کنید.

همانطور که گفته شد مسیر، در بخش تعریف نقاط مسیر روی نقشه کاربرد دارد به این صورت که با استفاده از نقشه می‌توانید نقاط عبور توسط ویزیتورها را به صورت عمومی با توجه به ترتیب تعریف کنید. بعلاوه مسیر عبوری پیشنهادی توسط برنامه به صورت خودرو، پیاده و با موتور یا دوچرخه قابل نمایش می‌باشد. ترتیب نقاط را نیز می‌توان با استفاده از جدول نقاط تعریف کرد.

بدین منظور:

 • از منو نقشه، تعریف نقاط مسیر بر روی نقشه را انتخاب کنید.
مشاهده نقاط مسیر نرم افزار مالی تحت وب
 • جدید را انتخاب کنید.
 • نام مسیر و روش مسیریابی را تعیین نمایید.
 • دکمه ذخیره را انتخاب کنید.
 • با استفاده از نقشه، مسیر نقاط مورد نظر خود را با دابل کلیک انتخاب کنید.
 • در فرم تعریف نقطه، نام نقطه، شماره حساب و نام حساب را تعیین کنید.
 • دکمه ذخیره را انتخاب کنید.

به همین ترتیب نقاط دیگر مسیر را تعریف نمایید.

فهرست