داشبورد در برنامه سایبر وب

 

داشبورد در برنامه سایبر وب : یکی از امکانات مفید و کاربردی نرم افزار حسابداری تحت وب (سایبروب) است. با استفاده از این بخش قادرید یک گزارش کلی مدیریتی از شرکت، شامل جمع خرید و فروش در مقاطع روزانه و ماهانه، جمع دریافتی‌ها و پرداختی‌ها، چک‌های دریافتی و پرداختی و نیز نموداری از وضعیت فروش ماهانه و هفتگی را مشاهده نمایید.

داشبورد در نرم افزار حسابداری تحت وب
فهرست