اضافه شدن ستون به چاپ فاکتور

 

در برنامه پاکت‌سایبر این امکان وجود دارد که ستون‌هایی که هنگام چاپ نشان داده می‌شود را افزایش داد و یا اندازه آن‌ها را برای نمایش تنظیم کرد. برای انجام این عمل، روی دکمه تنظیمات چند ثانیه تاچ کنید (long press) و بعد از بازشدن منو، گزینه فاکتور را انتخاب کنید. در این قسمت می‌توان عرض ستون‌های فاکتور را تغییر دهید و مشخص کنید هر کدام چه درصدی از کل فاکتور را داشته باشند. مجموع این درصدها باید ۱۰۰ باشد. برای بازیابی این مقادیر به مقادیر پیش‌فرض دکمه «بازیابی مقادیر اولیه» را انتخاب کنید.

اضافه شدن ستون به چاپ فاکتور
اضافه شدن ستون به چاپ فاکتور
فهرست